Webbläsaren behöver tillåta pop-up fönster från denna sida

På önskemål har steget att välja inloggningsnivå vid inloggningen till en apparat tagits bort. Istället kommer användaren bli inloggad med dess högsta inloggingsnivå.
I och med detta kommer öppningen av fönstret till apparaten att uppträda som en pop-up.


Vissa driftstörningar gällande utskick av larm/loggar kan förekomma men felsökning pågår och problemet väntas vara löst inom kort.

ERAB Comprobo - Inloggning

ERAB Comprobo stödjer webbläsarna Mozilla Firefox 2.0+, Opera9+ och Internet Explorer 9+ och kräver att JavaScript är aktiverat för att fungera.

(Internet Explorer 9 måste för tillfället köras i kompatibilitetsläge)

ERAB Comprobo v3.06.0